Akupunkturuddannelsen

Velkommen til Medical Acupuncture Denmark, Akupunkturskolen med Jiewei Chen

We give also English Language education in acupuncture, Tuina and Zonetherapy

 

Formålet:

Medical Acupuncture Denmark har udviklet en helt speciel metode til brug ved undersøgelse, diagnose og behandling. Metoderne har høj effekt, dokumenteret på kinesiske hospitaler, og bruges effektivt til at behandle en lang række sygdomme.

Formålet med Akupunkturuddannelsen er, at du efter endt uddannelse vil være i stand til at undersøge, diagnosticere og gennem kendskab til de mest anerkendte teknikker inden for akupunktur, at kunne behandle efter vores principperne.

Uddannelsen er godkendt af RAB efter lovskrav.

 Alle undervisere er kompetente undervisere i Kinesisk Medicin.

Underviser

Jiewei Chen, uddannet i medicin fra Kina

Udannelsen

Selve uddannelsen består af 4 moduler:

  • Modul 1: Teori om kinesisk medicin.
  • Modul 2: Teknikker (akupunktur, sugekop,m.m.).
  • Modul 3:  Akupunkturpunkter og meridianlære
  • Modul 4: Sygdomsbehandlinger af nakkesmerter, lændesmerter, tennis albue, frossen skulder osv. Herunder praktik på klinikken hos Jiewei Chen.

Pris: 

Sinos 1 akupunkturuddannelse : 59.000 kr. incl. bøger, undervisningsmateriale og praktik. Det er muligt at betale i flere rater. RAB godkendt , foregår på 18 måneder

Start:

Studiestart i januar 2022 . Undervisningerne foregår om weekend og aftener.

Sinos 2 akupunkturuddannelse :  Pris 15.000 kr. incl. fly, doubblt værelse og studie i kinesisk hospital, 10 dages , plus et ekstra akupunktur teknikken, Harmoni Hoved-akupunktur.  

Hvis du ønsker at blive RAB registreret akupunktør, er det et krav at du også har gennemført følgende tillægskurser:

 

  • Anatomi, fysiologi og sygdomslære (300 timer).
  • Klinisk vejledning (10 timer).
  • Andre behandlingsformer (50 timer).
  • Sundhedspsykologi (50 timer).

Tillægskurserne kan tages samtidig med akupunkturuddannelsen hos Medical Acupuncture Denmark med ekstra betaling.

Akupunkturuddannelsen lever op til

Danske Akupunktørers uddannelseskrav 

Reglerne for RAB (Registreret Alternativ Behandler) 

 

Momsfritagelse Spare skatten gennem bruttolønsordningen

Læs mere om reglerne for uddannelse under revalidering på: Borger.dk – Revalidering

Kontakt her Jiewei Chen 24241088 for yderligere information, afklaring af spørgsmål eller bookning af optagelsesinterview